Online değerlendirme nedir?

Online değerlendirme bir kişinin becerilerini, yeteneklerini, özelliklerini ve kişilik özelliklerini online olarak sunulan bir test veya envanter yolu ile ölçmektedir. Online değerlendirmeler işyerindeki performansı tahmin etmek için kullanılır.

Online Değerlendirmeler, süreçlerin etkin ve etkili olmasını ve sonuç alınmasını sağlar

cut-e, psikometri, yenilikçi teknoloji ve ilgili mesleki danışmanlık hizmetlerini inovatif bir anlayışla birleştirir. İşimizi iyi yapmak için gerekli olan, kişilik ve yetenek açısından mükemmel performansı sağlayan şeyleri bilmek istiyoruz - ve biz sizin için öğrendik. Ardından mevcut İK veya performans sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre olabilen kullanımı kolay Online Değerlendirme sürecini kurduk.

İşe Alım sürecinde kullanılan ürünler

Ürün yelpazemiz, kişilik, yetenek, yenilikçilik ve yaratıcılık, bütünlük, motivasyon ve değerleri kapsayan geniş bir alana sahiptir ve hem yeni mezunlar hem yöneticiler hem de mavi yakalı bir çalışanlar olarak her seviyede iş için bir araç bulunmaktadır. Ama nereden başlayacaksınız?  Ürün Arama Motorumuz bazı araçlar önerecektir - İşe Alma Danışmanlığı Hizmetimiz ise, işletmeniz için belirli gereksinimlerinize dayanarak en iyi iş akışını tasarlamanıza yardımcı olabilir. Başvuru öncesi değerlendirmeler, başvurmadan önce potansiyel başvuranlarla bağlantı kurmak isteyenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Başvuru sonrasında, uygun olmayan adayları filtrelemenize yardımcı olabiliriz (bu araç toplu başvurular söz konusu olduğunda çok idealdir), böylece, başarılı olma olasılığı yüksek olanlara odaklanabilir ve gerek işe alım sürecinde gerekse mevcut çalışanlarınızla daha rahat iletişim kurabilirsiniz. Değerlendirmelerimizin birçoğu artık mobil cihazlarda da gerçekleştirilebilmekte, ki bu da süreçleri çok pratik hale getirmektedir.

scales yetenek testleri ile minimum çaba ve güvenilir kararlar

Yıllar süren araştırmalar, yetenek testlerinin, uzun dönemli profesyonel başarıların sağlanmasına yönelik güçlü tahmin araçları olduğunu göstermiştir. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, çok daha az zaman ve çabayla, İK kararlarına yönelik çok daha fazla katma değer sağlamaktadırlar.

cut-e tarafından geliştirilmiş olan scales suit içerisindeki bütün testler, bir yönetici olmadan kontrole olanak sağlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu nedenle, bütün testler sadece tanımlama için değil aynı zamanda online işe alım ve personel seçimi süreçleri için de kullanılabilmektedir. 

Kişilik değerlendirmeleri ile İK kararlarınızı geliştirin

Sürdürülebilir rekabet avantajı sadece insanlar aracılığı ile elde edilebilir. Bu nedenle doğru zamanda, doğru yerde en iyi çalışanlarla birlikte olmak esastır.

En iyi çalışanın kim olduğunu nasıl tespit edersiniz? Her pozisyon için gerekli olan kişilik özellikleri nelerdir?shapes kişilik envanteri ile, cut-e İK kararlarınızına yönelik hangi kişilik boyutlarının hayati olduğunu ölçmektedir.

Çalışan motivasyonu - şirketler için kritik bir başarı faktörü

Çalışanların motivasyonu, şirketler açısından kritik öneme sahip bir başarı faktörüdür. Kurumsal değerler ve motivasyon yapısı açısından doğru adayın seçilmesi, işe alım sürecinde kilit öneme sahiptir.

Yaratıcılık ve inovasyon sparks ile çığır açan online değerlendirme

İnovasyon; iş süreçlerinizi, ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi geliştirmeyi amaçladığınızda ya da yeni piyasalara girmek istediğinizde, rekabet avantajı kazanmanıza yönelik en kritik öneme sahip olan faktördür. Ancak, inovatif olmak için öncelikle, yaratıcı olmanız ve yaratıcı fikirleri uygulamaya koyma becerisine sahip olmanız gerekmektedir. 

Müşterilerimiz uzun yıllardır, yaratıcılık ve inovasyon yeteneğini, güvenilir, sağlam ve pratik bir şekilde tespit etmenin ve ölçmenin yollarını aradılar. İnovasyon potansiyelini, seçim sürecinin erken aşamalarında tespit etmeyi amaçladılar – ve bunu online olarak gerçekleştirmeyi istediler. 

Bugüne kadar, bunu gerçekleştirmek imkansızdı. Teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte; online, geçerli, güvenilir ve objektif yaratıcılık testini oluşturduk.

squares ile kimin sorunlara yol açacağının tespit edilmesi

Bir yatırım bankacısı tarafından gerçekleştirilen ahlak dışı bir yatırım ya da bir programcının hassas verilerin bulunduğu bir CD’yi yasadışı yollardan satması, tek bir ortak paydaya kadar geriye doğru takip edilebilir mi? Zararlı olabilecek iş davranışlarının önceden tahmin edilebilmesi, ortaya çıkabilecek muazzam masrafların önlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Dürüstlük testi squares'i bu kadar özel yapan nedir? İş ortamında zararlı olabilecek davranışların önceden tahmin edilebilmesi, değerlendirmelere ilave değer kazandıran yeni bir yoldur. İşe gelmeme, sahtekarlık ya da tehlikeli davranışlar, büyük zararlara yol açmaktadır. squares, sadece kişiyi değil aynı zamanda içinde bulunulan durumu da dikkate alan, yeni bir online dürüstlük testidir. Bu sistem içerisindeki öğeler, kişisel özelliklerini değil davranışları açıklamaktadır; böylelikle soru formunda düşük puan alanları damgalamadan, sadece zararlı davranışların önceden tahmin edilmesine olanak sağlanmaktadır. 

İşyerindeki sorunları çözmek için gereken durumsal yargıyı değerlendirin

Şu anda içinde bulunduğumuz durum kararlarımızı etkilemektedir. Bunu biliyoruz. Ancak bazı durumlarda, pek çok insan yanlış kararlar vermektedir. Durumsal Yargıların - Situational Judgement daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir sistem tasarımı için, verilerin bir uzman tarafından uzmanlık ve deneyim ile girilmesi gerekmektedir.

Tüm bu konuları çok iyi biliyoruz – ve ister kabin mürettebatı, müşteri hizmetleri temsilcisi, satış personeli, otel servis personeli isterse değerlendirilmenin geliştirilmiş olduğu başka bir pozisyonda olsun belirli bir roldeki insanların vermek zorunda olabilecekleri günlük kararları eşsiz bir şekilde yansıtan Durumsal Yargı Değerlendirmelerini -Situational Judgement Assessment tasarlıyoruz.

cut-e SJQs (Durumsal Yargı Envanteri) - kullanım alanları ve faydaları.

Gerçekçi Görev Tasarımı Uygulamaları

Gerçekçi Görev Tasarımları- Realistic Job Preview (RJP'ler); potansiyel başvuru sahiplerinin kuruluşunuzdaki veya sektörünüzdeki rollere uygun olup olmadıklarını öğrenmeleri için mükemmel bir yol sağlar.

cut-e tarafından tasarlanış bir Gerçekçi Görev Tasarımı - Realistic Job Preview

  • İnteraktif ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunar
  • akıllı telefon, tablet veya masaüstünde kullanılabilir
  • Adayları rol ve organizasyona uygun oldukları konusunda bilgilendirir
  • Kültür ve değerlerinizle uyumlu olanları teşvik eder.

 

360° geribildirim, şirket yönetici ve müdürlerini, profesyonel gelişimlerinde desteklemektedir

360° geribildirim yoluyla, yöneticiler performansları hakkında, farklı kişilerden ve böylelikle değişik bakış açılarından bilgi alırlar. Bir yöneticinin profesyonel ve insan ilişkileri alanlarında sahip olduğu yetkinlikleri, üst ve aynı pozisyonda bulunanlar ile diğerleri (örneğin müşteriler ve hizmet sağlayıcılar) tarafından değerlendirilmektedir.

Bu yol ile yöneticiler, kendi düşüncelerini, diğerlerinin bakış açılarıyla karşılaştırabilirler. Elde edilen farklı görüşler, yöneticilerin kendi güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri ile ilgili farkındalıklarını arttırır ve ilerideki profesyonel gelişimlerini nasıl yönlendirebilecekleri hakkında yön verir. 

cut-e Ürün Arama Motoru

İhtiyaçlarınıza uygun test veya envanter için 60 farklı online psikometrik değerlendirme arasından seçim yapınız.
Konu
Envanter
Bizimle iletişime geçiniz

Call us at +44 743 525 5272

or contact us here

Subscribe to talentNews