İşe alım süreci tecrübemiz

cut-e yüzlerce global ve yerel müşterinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek ve online psikometriyi yerleştirmek için edindiği uzun yıllara dayanan tecrübelerinden faydalanıyor. Durumsal Yargı Testleri - Situational Judgment Tests gibi özelleştirilmiş tarama araçlarımız, çalışma senaryolarınıza karşı davranma ve tepki gösterme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. İhtiyacınız olan şekilde ve online olarak hazırlanmış yetenek testlerimiz, rol talebinizdeki akıl yürütme becerisi seviyesine sahip olanları belirler. Yetkinlik tabanlı araçlar, aday yetenekler ile aradığınız özellikler arasında uyumu gösterir.

Fakat biz sadece araçları geliştirip tedarik etmiyoruz. Sonuçların analizini yapmak için sizinle birlikte çalışarak değerlendirme araçlarının kullanımını optimize etmek için seçim sürecinizde düzeltmeler yapıyoruz.

Seçim için Öngörülen Yetenek Analizi - Predictive Talent Analytics

Rol ve organizasyonunuz için kritik olanı anlamak ve tanımlamak için sizinle birlikte şimdi ve gelecekte oluşacak işe alım ihtiyaçlarınız için Öngörülen Yetenek Analizi ile çalışmak, seçim değerlendirmeleriniz için bir çerçeve geliştirir. Bu, aday değerlendirmenizin bugün neye ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurması ve önümüzdeki zaman için onları gelecekte kanıtlaması anlamına gelmektedir.

Üst düzey yetenekleri nasıl cezbedeceğimiz ve koruyacağımız konusunda öncü kuruluşları bilgilendirmek için, büyük miktarda veriyi nasıl toplayıp analiz edeceğimizi anlayın.

Farklı hedef gruplar için işe alım

Şirketler değerlendirmelerini ulaştıkları hedef adaylara yansıtmak istiyorlar. Bu, sektörlere göre, iş seviyesine göre veya görevle veya işlevle olabilir. Değerlendirme araçlarımız, tüm sektörlerde, tüm endüstrilerde ve tüm iş düzeylerinde çalışır - ancak bazı belirli alanlar için daha yoğun tedbirler ve uzmanlığımız da vardır. Havacılık ve perakende sektörleri için özel araçlar geliştirdik ve yeni mezunlar, stajyerler, satış temsilcileri, sürücüler ve makine operatörleri ile birlikte kullanılmak üzere araçlarımız da mevcut.

 

Toplu işe alım

cut-e, ilk seçim aşamasında sunduğu verimli çözümler sayesinde maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Çok sayıda başvuran varsa ancak birkaç tane işe alabiliyorsanız, işlemin başında buğdayı samandan ayırmak için güvenilir bilgiye ihtiyacınız olacaktır. cut-e, stajyerlerin, yeni mezunların ve satış elemanlarının ön seçim süreçlerinde güvenilir yetenek testleri ve kişilik envanterleri ile süreçlerinize destek olur.

Tüm envanterler seçme sürecinize ve online işe alım sisteminize entegre edilebilir. İhtiyacınız olur size eksiksiz bir online istihdam sistemi sunabiliriz.

Önce müşteri

Biliyoruz ki güvenilir ve geçerli değerlendirmeleri pratik olarak görmek ve işveren markanızı, konumunuzu ve başvuru deneyiminizi güçlendirmek istiyorsunuz. Durumsal Yargı Testleri veya 360 derecelik geribildirim envanterleri gibi özelleştirilebilir araçlar tasarlarız; böylece iş rolleri, marka bilinci oluşturma ve mesajlar iletilebilir ve online araçlara dönüşebilir hale getirilebilir. Tüm testlerimiz ve envanterlerimiz sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için mevcut ATS / HRIS sistemlerine tek bir oturum açma (SSO) ile entegre edilebilir.

İşveren markanızın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve artan müşteri marka talebini karşılayabilmek için özelleştirilmiş değerlendirmeyle ilgili ücretsiz hizmetlerimizi genişlettik.
 

cut-e Ürün Arama Motoru

İhtiyaçlarınıza uygun test veya envanter için 60 farklı online psikometrik değerlendirme arasından seçim yapınız.
Konu
Envanter
Bizimle iletişime geçiniz

Call us at +44 743 525 5272

or contact us here

Subscribe to talentNews